Kesaksian Dini Widyaningtyas

Kesaksian Dini Widyaningtyas yang adalah seorang ex-muslimah. Sewaktu dalam pergumulan hidup yang sangat berat dan melakukan sholat tahajud, Dini bersujud dan berdoa meminta kepada Allah untuk menunjukkan diriNya dan meminta petunjuk. Seketika itu juga, Tuhan Yesus yang menjawab doa Dini dan menunjukkan diriNya kepada Dini.

Hal ini sesuai dengan Firman Tuhan dimana Yesus berkata: “Akulah Jalan dan Kebenaran dan Hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.” (Yohanes 14:6)

Kesaksian banyak sekali ex-muslimin dan muslimah yang menerima Yesus setelah mereka bertanya siapa Allah yang mereka sembah dan mereka meminta Tanda.

710 comments